بر قراري پرواز تهران-کيش-تهران روزهاي يکشنبه و چهارشنبه باهواپيمايي کيش اير
سایر اعلانات